fotók: Lázár Lenke

ELŐADÁSOK:
2018. szeptember 21. 19h LENDVA - ŐSBEMUTATÓ
2018. szeptember 22. 19h LENDVA - REPRÍZ
2018. október 18. 20h BUDAPEST, Patyolat
2018. október 19. DEBRECEN, Csokonai Színház
2018. november 8. 19h SZENTENDRE
2019. április 12. 19.30h, LENDVA
2019. április 14. 18h, ZALALÖVŐ
2019. április 27. 17h, PÉCS
2019. május 19. 17h BUDAPEST, Patyolat
plakát-hamvas.jpg

Hamvas Béla:

NEM MIND ARANY, AMI RÉZ

VÍGJÁTÉK - ősbemutató!

A LESZSZ TÁRSULAT előadása

a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet Lendva támogatásával

Kalcedon királya, a népnyúzó Medárd férjhez készül adni leányát, hogy hatalmát megerősítse. A vőlegényről azonban úgy hírlik, nem egészen épelméjű. Régi szokás a birodalomban, hogy a kézfogó előtt az uralkodó aranypénzt szór a nép közé. Hatalmas tömeg gyülekezik a templom előtt, hogy az aranyakat megkaparinthassák. Közben a királylány igazi szerelme, Decius herceg álruhában a palotába érkezik, hogy a lányt megszöktesse. Az önhitt király azonban saját családját sem kíméli, ha akaratának ellene szegülnek.

Szembesíthető-e önmagával a zsarnok? Győzhet-e a szerelem a politikai érdekek fölött? Ki foglalja el végül a trónt? És persze: jut-e majd aranypénz a koldusoknak?

A lendvai LESZSZ Társulat Hamvas Béla egyetlen, ezidáig bemutatatlan drámai művét alkalmazta színpadra.

 

SZEREPLŐK:

 

V. MEDÁRD, Kalcedon királya - Kovács Sándor
KIRÁLYNÉ - Vörös Piroska
KIRÁLYLEÁNY - Soos Sara
DECIUS, a szomszéd király fia - Gal Tim
ID. BAZIL, nagyherceg - Gal Patrik
IFJ. BAZIL, a nagyherceg fia - Magyar Alen
RENDŐRFŐNÖK - Kopinja Ladislav
BOLOND    - Kovács Álmos
DAJKA - Kološa Tanja

 

valamint KOLDUSOK, DÁMÁK, SZÍNÉSZEK, stb., a fenti szereplők alakításában.

 

ZENE:
Lelkes Botond

 

FÉNY és HANG:
Tamása Tibor

 

SEGÉDRENDEZŐ:
Takács Olivér

 

LÁTVÁNYTERVEZŐ és RENDEZŐ:
Formanek Csaba

 

„Ez a darab, amely Németh Antal színházi rendező felkérésére született, nemcsak műfaja okán áll önmagában, hanem azért is, mert talán nincs még egy olyan nagyobb lélegzetű műve, amelyet ennyire világos, csaknem meseszerűen könnyű levegő járna át, s amely ennyire zökkenőmentes lefutással haladna a maga harmonikus záróakkordja felé. A könnyed és világos vonalvezetés azonban itt mintha csupán azért engedne a vígjáték, a komédia sajátos műfaji követelményeinek, hogy tiszta és világos egyszerűségével ellenpontozza egy olyan időszak légkörét, amelyben a „nem írás nagyobb mű, mint az írás”, s amelyben „az egyetlen tanúság hallgatni.” Mintha a mű egésze és sajátos könnyedsége csupán az éppen művét író szerző képével együtt nyerné el értelmének teljességét és láthatatlan súlyait.” (Palkovics Tibor)

 

Külön köszönet az előadáshoz nyújtott segítségért:
Hamvas Béla Alapítvány, Palkovics Tibor, Weiner Sennyey Tibor

 

Támogatók:
MNMI – Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 
MMÖNK – Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, 
LKMNÖK – Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösségi, 
Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet, 
Népújság, 
MMR – Muravidéki Magyar Rádió,
HIDAK